Báo cáo tại hội nghị, TS. Đỗ Trần Hải - Viện trưởng cho biết, năm 2013, viện đã triển khai đúng nội dung và tiến độ 5 đề tài thuộc chương trình phối hợp KHCN giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ KHCN; 43 đề tài cấp Bộ, ngành và cơ sở; thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường cho 105 cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn quốc; tập huấn ATVSLĐ cho gần 7.000 CB quản lý, CBCĐ…

Năm 2014, viện sẽ tiếp tục thực hiện triệt để cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm để đưa viện phát triển hơn nữa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đánh giá cao những thành tích đạt được trong năm 2013 của Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ. Đồng chí khẳng định Tổng LĐLĐVN sẽ hỗ trợ hết mình cho viện, nhưng cũng đòi hỏi viện phấn đấu xây dựng và phát triển để không chỉ là đơn vị hàng đầu của cả nước trong nghiên cứu KHKT BHLĐ, chăm sóc sức khỏe NLĐ mà còn vươn lên ngang tầm khu vực, xứng đáng với tầm vóc và uy tín của tổ chức CĐVN.

Tại hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng của viện đã trao giấy khen cho 18 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thống kê Bảo hộ lao động

Báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động năm 2013

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 15408/LĐTBXH-TTr đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện Báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn – vệ sinh lao động, Bảo hộ lao động năm 2013. Báo cáo gửi trước ngày 10 tháng 01 năm 2014

Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (có trụ sở chính đặt trên địa bàn TP.HCM) có sử dụng lao động rà soát tình hình an toàn lao động, công tác an toàn – vệ sinh lao động, Bảo hộ lao động của đơn vị trong năm 2013 và báo cáo về Thanh tra Sở Lao động  TBXH TPHCM (địa chỉ: 378/3 đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10) trước ngày 10 tháng 01 năm 2014.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM đề nghị Giám đốc doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo đúng thời gian quy định. Đối với những đơn vị không thực hiện báo cáo đúng thời gian quy định, Sở sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý theo quy định hiện hành.

Đồng phục bảo hộ lao động

Đồng phục Bảo hộ lao động

Mẫu báo cáo thống kê định kỳ tai nạn lao động theo quy định tại Phụ lục 10 Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012; mẫu báo cáo công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp được quy định tại Phụ lục số 04 của Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT. Trường hợp đơn vị không có phát sinh tai nạn lao động thì vẫn phải gửi báo cáo theo quy định.

Tham khảo các văn bản liên quan tại trang web của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn) – Văn bản pháp luậtLao động hoặc liên hệ với Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM (điện thoại:  08.38344357 – 08.38343623, số nội bộ ….) để được hướng dẫn.