Phấn đấu đưa Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động phát triển ngang tầm khu vực

Ngày tạo: 04/10/2013

“Trong nhiệm kỳ 2013-2018, sẽ phấn đấu để đến năm 2020, đưa Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động (KHKT BHLĐ) trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đầu ngành của nước ta và ngang tầm khu vực”.

 

Đồng chí Đỗ Trần Hải - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ - đã khẳng định như vậy với phóng viên Báo Lao Động và cho biết thêm:

- Trong giai đoạn 2013-2018, căn cứ nội dung chương trình thống nhất phối hợp hoạt động KHCN giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ KHCN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN với các mục tiêu chủ yếu sau:

+ Nâng cao năng lực, trình độ và hiệu quả hoạt động KHCN của Tổng LĐLĐVN, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng NLĐ, bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực của đất nước.

+ Đẩy mạnh một số hướng nghiên cứu tiên tiến, cơ bản, liên ngành giữa các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn để phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược, chương trình quốc gia, xây dựng các chế độ, chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của GCCN và NLĐ; xây dựng hệ thống quản lý về ATVSLĐ; xây dựng và phát triển mô hình: Văn hóa sạch, văn hóa an toàn trong LĐSX. Trước mắt ưu tiên xây dựng chiến lược nghiên cứu KHCN về ATVSLĐ giai đoạn từ nay đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

+ Đẩy mạnh các chương trình ứng dụng, triển khai, đưa nhanh tiến bộ KHCN vào phục vụ sản xuất, gắn nghiên cứu với sản xuất và phát triển thị trường KHCN ATVSLĐ và bảo vệ môi trường.

+ Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, đào tạo ATVSLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho người sử dụng LĐ và NLĐ. Thúc đẩy phong trào LĐ sáng tạo trong CNVC và NLĐ, qua đó vận động CNVC và NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu KHKT phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

+ Củng cố, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cho Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ để đến năm 2020, viện trở thành tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ ATVSLĐ đầu ngành của nước ta và ngang tầm với khu vực. Trong đó tập trung vào việc xây dựng các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nâng cao năng lực, cơ sở vật chất nghiên cứu khoa học và công nghệ cho 2 phân viện của viện tại TP.Đà Nẵng và TPHCM.

+ Một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa là phải tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ CB khoa học của viện, có cơ chế hợp lý để thu hút CB khoa học có trình độ cao tham gia hoạt động trong lĩnh vực KHCN ATVSLĐ. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm và tiếp thu các thành tựu KHCN ATVSLĐ trên thế giới.

Theo đồng chí, cần làm gì để sản phẩm nghiên cứu của viện sớm được áp dụng vào thực tế cuộc sống?

- Đây là một vấn đề khó không chỉ trong nghiên cứu KHCN về ATVSLĐ, mà cho KHCN ở nước ta nói chung.

Tuy nhiên với tinh thần đổi mới tổ chức, quản lý và hoạt động KHCN, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, xây dựng và phát triển thị trường KHCN, đặc biệt là hướng tới cơ chế đặt hàng trong hoạt động KHCN (theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31.10.2012, Hội nghị T.Ư 6, khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã tập trung chỉ đạo lấy mục tiêu mọi hoạt động của tổ chức CĐ là hướng tới cơ sở, hy vọng những đề tài, sản phẩm KHCN của Tổng LĐLĐVN sẽ có điều kiện để mở rộng và nhanh chóng đi vào thực tế cuộc sống trong thời gian tới.

Xin cảm ơn đồng chí!

Các bài viết khác:

Hỗ trợ trực tuyến
0909 848 378

Phạm Kim Thành

thanhpt@baonhan.vn

0902305539

chát với Phạm Kim Thành

Nguyễn Văn Hữu

info@baonhan.vn

0909848378

Chat with me

Tin xem nhiều nhất