Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức.

Ngày tạo: 03/09/2013

Hỏi: Ðiều kiện, tiêu chuẩn để được nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức? * Tiêu chuẩn của chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ? * Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp? * Việc bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tại các cơ sở giáo dục mầm non? * Ðiều kiện đối với nhân viên điểm bưu điện - văn hóa xã?

Các cơ quan giải đáp:

* Bộ Nội vụ: Có hai trường hợp sẽ được nâng lương trước hạn, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hành nhiệm vụ và cán bộ, công chức, viên chức, người cần lao đã có thông báo nghỉ hưu. Ðối với trường hợp nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hành nhiệm vụ, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa phải đạt đủ hai tiêu chuẩn để nâng lương thẳng thớm; song song, phải lập thành tích xuất sắc trong thực hành nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định xác nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương rút cuộc trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31-12 của năm xét bậc lương trước kì hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thẳng tính thì được xét nâng một bậc lương trước hạn vận tối đa là 12 tháng so với thời kì quy định. Ðối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người cần lao đã có thông tin nghỉ hưu, nếu trong thời kì giữ bậc đạt đủ hai tiêu chuẩn để nâng lương thẳng tính, chưa xếp bậc lương rút cục trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thẳng tuột theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.

* Bộ Khoa học và Công nghệ: Chuyên gia tư vấn chuyển giao công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau: Có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và có trình độ chuyên môn hiệp lĩnh vực tư vấn hoặc có chứng chỉ tham vấn chuyển giao công nghệ trong trường hợp luật pháp có quy định. Có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ. Không ở trong tình trạng đang bị truy cứu bổn phận hình sự hoặc đang bị ứng dụng các biện pháp xử lý hành chính trong hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ.

* Bộ Tài chính: Theo Nghị định số 83 ngày 22-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, thì hồ nguyên sơ thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: Hồ nguyên sơ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng bất động sản và các tài liệu liên tưởng. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý. Hồ nguyên sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; vắng tài chính năm hoặc thưa tài chính đến thời điểm doanh nghiệp chia, tách, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải tán, kết thúc hoạt động; tài liệu khác can hệ quyết toán thuế.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần nảy là tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Bộ Giáo dục và Ðào tạo: Có kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho con nít. Bếp ăn tập thể trong nhà trường phải được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể, nhà ăn được tập huấn tri thức về an toàn thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng và được trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định. Hàng hóa, thực phẩm được dùng phải có nguồn cội rõ ràng, bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong nhà trường.

* Bộ Thông tin và Truyền thông: Nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã phải đáp ứng các điều kiện cơ bản sau đây: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ quát trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở; được đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo; thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã. Nhân viên làm việc tại điểm bưu điện - văn hóa xã được hưởng thù lao cung cấp dịch vụ, phục vụ đọc sách báo, bảo quản tài sản theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm bưu điện - văn hóa xã và các chế độ thù lao khác (nếu có).

 

Các bài viết khác:

Hỗ trợ trực tuyến
0909 848 378

Phạm Kim Thành

thanhpt@baonhan.vn

0902305539

chát với Phạm Kim Thành

Nguyễn Văn Hữu

info@baonhan.vn

0909848378

Chat with me

Tin xem nhiều nhất